Dyre hotelovernatninger i Danmark

I Danmark er en hotelovernatning omkring 20 procent dyrere end i landene omkring os, og derfor fravælger turisterne i stigende grad Danmark som rejsemål. Antallet af overnatninger er faldet med fem procent siden sidste år, og flere analytikere foreslår, at man fritager danske og udenlandske virksomheder for at betale moms af hotelovernatninger. Markedschef i Dansk Erhverv Christian Sestoft siger, det har stor betydning for prisen. De seneste otte år er antallet af hotelovernatninger faldet i Danmark, mens de i det øvrige Europa er steget med 13 procent i samme periode.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip