Udfordringerne på glædens ø

Sejerø markedsføres som lysets og glædens ø. Den er 11 kilometer lang og to kilometer bred, har knap 400 fastboende og besøges hvert af mellem 40.000 og 50.000 turister. … Formålet med projektet er at understøtte og videreudvikle det, der kaldes oplevelsesøkonomien på Sejerø og Nekselø, at udbygge den turistmæssige infrastruktur og skabe en ny, fælles markedsføringsplatform for det lokale turisterhverv i samarbejde med færgeselskabet. … -Det er ikke et mål i sig selv at få flere turister til øen. … Om ø-turismen overordnet betragtet siger turistchefen i Kalundborg: -Øerne har endnu ikke et overordnet brand, en samlet profil, man kan markedsføre sig på, lidt på samme måde som det er lykkedes for Dansk Kroferie. … Begge øer har en stærk naturprofil, og de er ikke, som nogle andre øer i Danmark, deciderede turistøer med standere med postkort alle vegne. … Men der er mindst to holdninger til det: Nogle mener, at lige nøjagtig det, der gør Danmark unikt, er de uberørte kyststrækninger, og i den anden lejr er der dem, der siger, at hvis dansk kystturisme skal vokse, skal der gives tilladelse til flere kommercielle aktiviteter på kysterne.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip