Turismeprojekt er med i ny håndbog

SØNDERBORG: Det dansk/ tyske turismeprojekt » Fjordregion: Aabenraa-Flensborg Fjord-Sønderborg « har fundet vej til en håndbog, som Europa Kommissionens Repræsentation i Danmark netop har udgivet over alle EU’s støtteordninger som » best case interreg projekt « . … Smage på regionen Desuden påpeger hun, at projektet er med til at understøtte Visit Denmarks helårsturismestrategi og udvikler nye tværnationale turistprodukter omkring Flensborg Fjord, der skaber vækst og arbejdspladser i den samlede fjordregion. … EU-håndbogen kan afhentes på turistbureauet i Sønderborg eller rekvireres hos Europa Kommissionens Repræsentation i Danmark. Siden foråret 2009 har Flensborg, Aabenraa og Sønderborg samarbejdet om projektet, der afsluttes ved årets udgang.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip