Pigen fra hotellet

Hendes forældre troede, hun skulle være i hotelbranchen, selv ville hun være jurist. … »Visionen er at samle turisterhvervet og få det til at tale med én stemme. Vi er et erhverv, der årligt skaber 130.000 arbejdspladser og omsætter for over 75 milliarder, men Danmark taber markedsandele, og derfor skal der arbejdes for nogle bedre rammevilkår, så vi kan klare os i den globale konkurrence,« siger Katia K. Østergaard. Samlingen af turisterhvervet er ikke kun på det symbolske plan. Visionen indebærer også et fælles hus – Turismens Hus – hvor de relevante organisationer skal bo sammen og på den måde øge synligheden og det fælles fodslag. … Nu var min opgave ikke at være den bedste, men at få de bedste folk omkring mig.«

I 2007 blev Dansk Erhverv dannet. … Nævn en dansk leder, der inspirerer dig? … Han gjorde et fantastisk arbejde med EU-udvidelsen, da Danmark havde formandskabet og viste i det hele taget, at han er den fødte leder«.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip