Kineserne kigger mod Avedøre

Beslutningstagere, politikere, opinionsdannere og erhvervsfolk fra hele verden har været på Energy Tour i Danmark. … Måske forestiller nogen sig, at der er gråt og fyldt med aske, men Avedøreværket er meget rent, fordi det er så moderne og anlægget hele tiden bliver forbedret.” Klimakonsortiet arrangerer både turene for at vise de danske energitiltag og for at skabe netværk mellem de udenlandske delegationer og de danske virksomheder. … Specielt kineserne er interesserede i at tænke de danske fjernvarmesystemer ind i nye byområder, og fjernvarme er netop noget, man skal tænke ind med det samme, når man planlægger byernes udvikling. … Klimakonsortiet har gennemført 128 Energy Tours siden 2008 og fortsætter med at arrangere besøgene resten af 2010.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip