Ingen konferenceby uden hotelmastodonter

Kapacitet

Der vil gå tid, inden de mange hotelværelser, som bygges i øjeblikket i København, bliver ordenligt udnyttet. … Vi tror, at vi nok skal bruge 2011 på at konsolidere os i markedet, men at 2012 og 2013 så vil blive gode hotel-år, fordi kapaciteten så har fået sat sig,« sider adm. direktør i Scandic Danmark, Jens Mathiesen. … Med en stigende økonomisk optimisme, der kan trække turister og virksomheder til hotelværelser og konferencesale, vil prisniveauet stige i takt med, at belægningen stiger og skabe en større indtjening for hotellerne. … Han bakkes op af leder af Deloittes markedsgruppe for Turisme og Fritid, Helle Simonsen.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip