Hotelmoms på finansloven

AF LARS LIEBST, adm. direktør, Tivoli A/S, HENNING ARP-HANSEN, bestyresesformand, Arp-Hansen Hotel Group A/S, HENRIK HÖHRMANN, adm. direktør, Legoland, og JENS MATHIESEN, adm. direktør, Scandica Hotels

Dansk turisme er med en årlig omsætning på 56 mia. kr. og en samlet beskæftigelse på 125.000 fuldtidsansatte en ofte overset bidragsyder til det danske velfærdssamfund. … Derfor har vi med glæde konstateret, at Dansk Folkeparti har medtaget turisterhvervet i sit oplæg til finanslovsforhandlingerne, der er på vej ind i den afsluttende fase. … Vi ønsker blot, at turisterhvervet i Danmark får samme vilkår som andre brancher og som turisterhvervet i vores nabolande. … Men faktum er, at erhvervsturismen vælger at gå uden om Danmark, når momsreglerne alene gør, at de selvsamme ydelser i udgangspunktet er 18,75 pct. dyrere i Danmark end i alle landene omkring os, hvor virksomheder har mulighed for at afløfte momsen fuldt ud.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip