En aften på turistvejen

HAMBORG. … Det er Jørgen Hansen, der for Danmarks Turistråd var med til at planlægge vejnettet, som blev åbnet i 1991. Generalforsamlingen foregår i den danske sømandskirke og begynder kl. 18. På generalforsamlingen vil formand for foreningen, Marietta Kilinger, aflægge beretning om aktiviteterne. (FlA)

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip