Der er vækst i turister

TURISME Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal give et bud på en strategi for dansk turisme. … – Det er et erhverv, som sikrer arbejdspladser i Danmark, siger han og peger på, at der i vækstlandene – eksempelvis BRIK-landene – er en voksende middelklasse, der gerne besøger et land som Danmark. … Thomas Bustrup peger på tre ting, der kan udvikle Danmark som turistland, og som det kommende udvalg bør kigge nærmere på. … Det giver en vanvittig stor forskel, siger hun og tilføjer: – Men, når det er sagt, så mener jeg, at det er fantastisk vigtigt at gå ind og se på dansk turisme som helhed.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip