Billund skal forske i destinationsudvikling

BILLUND: En ny og vidensbaseret tilgang til destinationsudvikling, opgradering af videns- og uddannelsesniveauet, tiltrækning af flere højtuddannede samt øget respekt omkring oplevelsesøkonomien som drivkraft for udvikling. … Derfor glæder man sig hos Billund ErhvervsFremme over netop at have modtaget Forsknings- og Innovationsstyrelsens godkendelse af en ErhvervsPhD under temaet:”Konstruerede Destinationer – en komparativ undersøgelse af turisters, virksomheders og offentlige instansers konstruktionsprocesser i skabelsen af destinationer”. … En udvikling, der bør ses som en styrkelse af hele den syddanske region”, siger formand for Billund Erhvervs¬Fremme Kurt Kirkegaard om perspektiverne for ErhvervsPhD’en. … – Vi er i indledende dialog med mulige samarbejdspartnere om en fyrtårnsstrategi, hvor vi gør Syddanmark til en internationalt aner¬kendt familiedestination, og jeg håber på opbakning til dette fra bl.a. Syddansk Turisme.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip