12 mio. på tre år til udvikling af helårsturisme

Tidligere har Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner bevilget 6 millioner kroner over en treårig periode. … Vi kan også sætte mere fokus på aktivt at bruge stranden og havet, som er Løkkens vigtigste attraktion siger Løkken Turistforeningens formand Eva Olsen. … NetværksdannelseMålsætningen for Naturen+ er, at projektets aktiviteter skal bidrage til flere overnatninger, øget beskæftigelse og øget omsætning med baggrund i turismen. … – Jeg håber på – og opfordrer til – at så mange som muligt med interesser i Løkken kommer på banen i netværkene, så Løkken bidrager som en aktiv og progressiv aktør og får sat et solidt aftryk i forhold til udvikling af helårsturisme, slutter turistformanden.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip