Økonomi: Dyre Danmark

TURISTERHVERVET omsatte i 2006 for 73 milliarder kroner, valutaindtjeningen var 36 milliarder kroner, og 127.000 er fuldtidsbeskæftigede i branchen. … Danmark er et af de dyreste lande at leve i og være turist i. Tallene er beregnet af det amerikanske arbejdsministeriums statistiske kontor og viser det relative prisniveau i Danmark i forhold til andre lande. … Det er måske ikke overraskende, at turismen – målt ved udenlandske overnatninger – faldt med 10 procent i 2009 som følge af ikke mindst en nedgang i antallet af svenske turister, men faktisk har antallet af udenlandske overnatninger været faldende igennem en årrække. … Lektor Lise Lyck, der er leder af Center for Tourism and Culture Management på Copenhagen Business School, har specialiseret sig i turismens økonomi, og hun siger om det høje, danske prisniveau:»Nu er der mange faktorer, der spiller en rolle for turismens omfang. … Det sker med henvisning til, at trods en markant vækst i den internationale turisme gennem de senere år, både i Europa og på verdensplan, er antallet af udenlandske overnatninger på hoteller og kroer i Danmark faldet fra 26-27 millioner i første halvdel af 1990erne til 22-23 millioner i årene, før krisen fik tallet til at falde til knap 20 millioner i 2009.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip