TURISME

Camilla Herman-Petersen bliver Visit-Denmarks nye markedschef i Sverige. Camilla Herman-Petersen, der er uddannet cand. merc. int. fra CBS, er i dag chef for branding i Visit-Denmark og har herfra et godt udgangspunkt for at markedsføre Danmark som rejsemål over for svenskerne: Hun er vokset op i Sverige og har svensk som modersmål på linje med dansk. … Camilla Herman-Petersen har været i VisitDenmark siden 2007. … I 2010 blev Camilla Herman-Petersen chef for branding, hvor hun bl. a. har haft projektlederansvaret for udviklingen af VisitDenmarks internationale kommunikationsplatform.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip