EXPO Shanghai 2010: Havfrue på rejse

Nu på lørdag den 1. maj åbner EXPO 2010 i Shanghai dørene. … Den danske deltagelse i EXPO er i år organiseret af Økonomi- og Erhvervsministeriet og er medfinansieret af en række såkaldte »nationalpartnere« dvs. danske virksomheder af en vis kaliber, som gennem deres deltagelse vil få mulighed for at »demonstrere helhedsløsninger, der kan styrke danske positioner og dansk erhvervslivs muligheder i forbindelse med de enorme udfordringer, udviklingen i Kina stiller.« De nationale partnere tæller: Realdania, Mærsk, Vestas og Grundfos samt Landbrugsraadet og Ny Carlsbergfondet. Der er afsat 150 mio. kr. til det danske bidrag, som forventes at følge den danske regerings strategi for en offensiv global markedsføring af Danmark. … Er den lille havfrue, nu også Den lille havfrue? Den lille havfrue som Edvard Eriksen lavede på brygger Carl Jacobsens foranledning, og som siden 1913 har været opstillet ved Langelinie har nemlig – antagelig på grund af sin status som nationalt symbol og turistmagnet – gentagne gange været genstand for overgreb og happenings. … At der fortsat eksisterer en skulptur, vi kan genkende som »den lille havfrue«, skyldes det faktum at der eksister to gipskopier af den, ud fra hvilke det har været muligt at genskabe den havfrue som BIG har et ønske om at lade indgå på den danske pavillon på EXPO 2010 i Shanghai. … Hovedideen i det vindende EXPO-projekt har eksplicit været at brande Danmark gennem en eklektisk udvælgelse og emblematisk opvisning af, hvad man i projektteamet har ment kunne betragtes som karakteristiske og ikke mindst forbilledlige og eksportvenlige træk fra Danmark og livet i de danske byer (særligt København): Havnebadet, bycyklen, picnickulturen, legepladsen og den lille havfrue står alle derfor centralt i projektforslaget. … På nationalt plan har eventyret, herunder især den del af det som omhandler Den lille havfrues rejse til Shanghai og midlertidige ophold her, affødt en debat om, hvad der betragtes som kulturarv og dansk identitet.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip