Turistbranchen etablerer et samlet ” talerør”

Turistbranchen møder JL hele tiden nye store udfordringer -ikke mindst på Samsø. … Vi mener det er vigtigt at turisterhvervet får en samlet organisation, der kan etablere et konstruktivt samarbejde og virke som et repræsentativt og stærkt talerør i forhold til Samsø Erhvervs-og Turistcenter og andre samarbejdspartnere på turistområdet. … Den anden arbejdsgruppe vil tage kontakt til Samsø Kommune og Samsø Erhvervs-og Turistcenter for hen over foråret at påbegynde et forhåbentligt givtigt og fremadrettet samarbejde på store dele af turisterhvervets vegne indtil vi har en formel organisation på plads. Det er vores håb, at vi senest i september vil kunne præsentere den nye organisation, som skal repræsentere turisterhvervet på Samsø.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip