Turistgruppen Vestjylland omstrukturerer

De seneste år har tæret på egenkapitalen, derfor er der behov for at tilpasse organisationen og minimere driftsudgifterne. … Turistgruppen Vestjylland vil fokusere indsatsen på følgende områder: Markedsføring af Vestjylland med hovedfokus på det tyske marked, internetportalen www.visitvestjylland.com, EU-projekter ( især Interreg, hvor vi samarbejder med tyske partnere) samt samarbejde med visitDenmark i Hamburg. Det er bestyrelsens holdning, at turismesamarbejdet på tværs af kommuneog regionsgrænser er af afgørende betydning for at Vestkysten og Vestjylland fortsat kan tiltrække gæster fra ind-og udland. Dette til glæde for områderne, den enkelte virksomhed og ikke mindst for arbejdspladser og skattegrundlag i kommunerne.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip