NATURINVESTERING: Nationalparkerne indtager Danmark

Nationalpark. … Nummer to blev indviet i 2009, hvor dronning Margrethe på en flot augustdag klippede snoren over til Nationalpark Mols Bjerge i Østjylland. Og på en kold og klar dag i oktober 2010 åbnede prins Joachim Nationalpark Vadehavet i Sønderjylland som Danmarks tredje og største nationalpark. I 2011 og 2012 følger Nationalpark Skjern Å og Nationalpark Kongernes Nordsjælland efter. … Hvis vi vil noget med nationalparkbegrebet og bruge det godt til gavn for Danmark, skal vi have de rigtige nationalparker med i flokken. … Men fordelen ved denne regel er ved nærmere eftertanke åbenlys: Nationalparkens grænse er alene en ramme, der definerer, at vi inden for denne vil udvikle og markedsføre Danmark i overensstemmelse med nationalparkens formål. … Men muligheden for at udvikle de danske nationalparker til international topklasse og til gavn for Danmark er der. … Nationalpark Kongernes Nordsjælland, som åbner i 2012, bliver en stor og vild nationalpark med masser af skove, søer, moser, krondyr, bævere, vandfugle, ørne og andre rovfugle ganske tæt på København.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip