Afgørende vigtigt at få etableret nationalparken

Et flertal i Ringkøbing-Skjern Byråd har på et møde tirsdag 21. februar 2012 besluttet at indstille Nationalpark Skjern A med det nuværende afgrænsede område. Vi har samtidig noteret os, at et enigt byråd har tilkendegivet opbakning til etablering af Nationalpark Skjern Å. I forlængelse af denne beslutning, er vi betænkelige ved den videre politiske behandling af denne sag og ønsker i den forbindelse at udtale: » Det er afgørende vigtigt for vores område, at vi får etableret Nationalpark Skjern Å. Vi er et område under et stort pres og vi ser nationalparken som en udviklingsmulighed. En udvikling, der omfatter vækstmuligheder indenfor handel, turisme, service, erhverv og landbrug. … Vi skal derfor opfordre miljøministeren og byrådet til at etablere en gensidig forpligtende dialog mellem parterne -med henblik på at etablere Nationalpark Skjern Å med udgangspunkt i det allerede aftalte « .

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip