F. O. O. D. skal sælge danske fødevarer

Arbejdet med at etablere organisationen F. O. O. D. til markedsføring af nordisk mad, både i Danmark og uden for landets grænser, er i fuld gang. I øjeblikket søges der både konsulenter og kommunikationsfolk til arbejdet med at udbrede kendskabet til danske råvarer og gastronomi. … Danske Fiskehandlere, Fødevareministeriet og Økonomi-og Erhvervsministeriet deltager sammen med Team Gastronomi Danmark, Arla og Danish Crown i organisationen, der fra starten var døbt Gastronomikonsortiet. Ideen blev skabt i Fonden til Markedsføring af Danmark under Økonomi-og Erhvervsministeriet, som gerne ville bruge fødevaresektoren og dansk gastronomi i markedsføringen af landet.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip