Bløde erhverv kan styrke dansk vækst

Hvis Danmark skal bryde den langvarige vækstkrise og slippe ud af recessionen, er det ikke nok bare at satse på de klassiske økonomiske opskrifter med mere industriproduktion, hæve produktiviteten, skrue på skattebyrden og investere i ny forskning og uddannelse. … Tal fra Visit Denmark bekræfter, at turisterne i øget grad vælger rejsemål efter de destinationer, hvor de kan få særlige oplevelser og mindre efter det konkrete land. … Ifølge Visit Denmarks årlige analyse af landets 50 største attraktioner var der i 2011 en fremgang på 4,9 pct. flere besøgende sammenlignet med 2010. … Den har bl. a. regnet sig frem til, at de 13 største forlystelsesparker i Danmark, der i 2008 omsatte for 2,2 mia. kr. og beskæftigede 2.400 årsværk, samme år gav et ekstra afkast på 1,4 mia. kr. i form af bl. a. øget omsætning og beskæftigelse i hotel-, restaurations-og legetøjsbranchen. Analysebureauet Jysk Analyse har regnet på den samfundsøkonomiske effekt af 188 museer, forlystelser, dyreparker og akvarier i Region Midtjylland og fundet frem til en afledt økonomisk gevinst på 1,3 mia. kr. »En stor del af den værdi, som attraktionerne skaber, gavner i høj grad andre brancher. Det er vigtigt at forstå, når man vurderer sektorens vækstpotentialer og overvejer nye investeringer,« siger, Stinne Hjort-Andersen, politisk chef i Hotel-, restaurant-, catering-og turisterhvervets hovedorganisation, Horesta. Hun har arbejdet med attraktionsbranchen over en årrække, og mener, at det forhold, at branchen står for at opretholde 2.500 årsværk i de danske yderkommuner, er med til at sætte attraktionernes værdiskabelse ind i en større sammenhæng: »De arbejdspladser, som attraktionerne skaber, kan ikke outsources til Kina på samme måde, som det sker for mange produktionsjobs, og de spiller dermed en vigtig rolle for, at nogle områder overhovedet kan overleve,« siger hun. 16.000 ekstra arbejdspladser i hovedstadenAttraktionernes bidrag er også vigtigt for de større byer. … Programmet vil, udover fælles drøftelser, tælle oplæg ved bl. a. Visit Denmark og Horesta.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip