Større badesikkerhed i Gilleleje

GILLELEJE: Vi er meget glade for, at mødet kan placeres i Gilleleje og dermed i en af de mest betydende kommuner, både hvad angår velbesøgte badestrand og for den velfungerende livredningstjeneste, påpeger Conny M. Krogh. … – Udgivelse af ny brochure med temaet “Spring og Svøm”- Information om badesikkerhed på ferierejsen- Udspring på for lavt vand, hvor unge mister førligheden på livstid- Undervandssvømning, nærdrukneulykker og hjerneskader- Oprettelse af flere livredningsorganisationer i lighed med den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste. En lang række foreninger og organisationer har plads i repræsentantskabet. Det er blandt andre Camping Rådet, Dansk Røde Kors, Dansk Skoleidræt, Dansk Svømmeunion, DGI, Søværnets Operative Kommando, Søsportens Sikkerhedsråd, Kommunernes Landsforening, Falck, Friluftsrådet, Dansk Idrætslærerforening, Dansk Svømmebadsteknisk Forening og Danmarks Turistråd.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip