Stor idérigdom i yderområderne – 25 gode idéer får støtte fra Realdania-kampagnen Stedet Tæller

Fra gammel benzintank til station for cykelturister, fra nedlagte skoler til lokale forsamlingssteder, fra nedslidt kystområde til velbesøgt strandpark og badestrand. … Mulighedernes Danmark og kvalitet i kysternes turistbyerRealdania har med Stedet Tæller afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter, ligesom der også er afsat midler til formidling af viden og inspiration til kommuner, turismeerhverv og aktører i yderområder. Støtten til de 25 projektidéer er fordelt på to af kampagnens tre fokusområder: Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer. 15 projekter er udvalgt inden for fokusområdet Mulighedernes Danmark, der sætter fokus på de stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling. 10 projekter er udvalgt inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer, der fokuserer på høj kvalitet i kystbyernes byggede miljø, og på hvordan dette kan gavne turismeudvikling og lokale borgere. … Eller Klitmøller, der har gjort Jammerbugtens bølger til omdrejningspunktet for en surferstrand i verdensklasse samtidig med at det oprindelige fiskermiljø er bevaret.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip