Nyt udspil til styrke turismen i København

Lavere virksomhedsskat, gratis internet i hele byen, flere midler til at sikre gode internationale trafikforbindelser og fjernelse af gebyrer ved indrejse til Danmark. Arbejdsgruppen Copenhagen Business Task Force har i allerhøjeste grad lyttet til turisterhvervets ønsker, inden gruppen torsdag fremlagde ti konkrete bud på vækst i hovedstaden. – Flere af buddene på øget vækst vil i høj grad gøre det mere attraktivt at være turist i København, siger adm. direktør i HORESTA, Katia K. Østergaard og fortsætter:- Forslaget om etablering af en havnetunnel og oprettelsen af et Borgercenter til virksomheder (Copenhagen Business Service) vil i høj grad styrke turisterhvervets konkurrenceevne og muligheder for at tiltrække flere turister og mere vækst til København. … Løsningen er at udvide åbningstiderne for både kulturinstitutioner, restauranter og erhvervslivet og at give flere tilladelser til erhvervsaktiviteter i morgen-, aften- og nattetimerne, hvilket HORESTA bakker fuldt op om.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip