Naturparken i øhavet

Sølle tyve minutter tager det at køre ad motorvejen fra Odense til Fyns næststørste by, Svendborg. … Nationalpark Thy og Nationalpark Mols Bjerge blev indviet henholdsvis i 2008 og 2009. Til efteråret følger med stor sandsynlighed Nationalpark Vadehavet, og i løbet af de kommende år vil befolkningen ved Skjern Å og Kongernes Nordsjælland kunne nyde at bo i og ved en nationalpark. Det Sydfynske Øhav kan blive centrum for den næste og dermed sjette danske nationalpark. … De danske nationalparker skal være med til at berige og øge naturarealerne i Danmark. … Skal nationalparken i øhavet blive et folkeligt naturprojekt er det nu, at områdets bybefolkning skal engageres, for det er tanken at nationalparken skal være en realitet inden for de næste to år.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip