Broen til gæster og store muligheder

Turisme er en nøgle til at skabe vækst her i regionen. … Analyserne fokuserer på områdets nuværende turismevirksomhed, områdets fremtidige potentiale og områdets påvirkning fra globale turismetrends, og de viser alle i samme retning: Er der vilje, så er der vej til det helt store turismeeventyr. … Netop disse opgaver forsøger Østdansk Turisme nu at løfte i samarbejde med Ostsee-Holstein-Tourismus i det EU-støttede turismeudviklingsprojekt Destination Femernbælt. … Fakta:Foreløbige resultater fra konsulentvirksomheden Lighthouse CPH om destinationens -altså Femernbæltregionens-fremtidige turismepotentiale peger på tre væsentlige turismetemaer inden for destinationen, som vurderes at have særligt udviklingspotentiale: sport, aktivitet, medical wellness og naturoplevelser. shopping, kultur og musik. også tilbud inden for helårsturisme.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip