Brian Mikkelsen: – Vi har styrket gennemslagskraften i den danske turist-markedsføring

Et bredt politisk flertal i Folketinget bestående af regeringen, S, DF, SF, RV og LA har i dag vedtaget lov om VisitDenmark. … Loven lægger op til følgende ændringer i turismeindsatsen:Et mere forretningsorienteret VisitDenmarkDer lægges op til, at det nye VisitDenmark fremover skal fokusere på at markedsføre og brande Danmark som turistmål i udlandet med henblik på at trække flere turister til Danmark. VisitDenmark får samtidig en mindre og forretningsorienteret bestyrelse med i alt syv medlemmer, hvoraf mindst en har indsigt i den regionale og kommunale turismeindsats. … VisitDenmark vil ikke længere varetage produkt- og oplevelsesudvikling, men udelukkende fokusere på den internationale markedsførings- og brandingindsats.

Læs hele nyheden fra VisitDenmark – Presseklip